New D29 Concept

New-D29-concept-2

Goede zeileigenschappen, veiligheid, comfort, kwaliteit en vormgeving waren de elementen die het uiteindelijke concept hebben bepaald.

Voor de goede zeileigenschappen, in combinatie met veel zeilplezier, is gekozen voor een brede romp met een lange waterlijn door het toepassen van een ‘reverse bow’. De knik in de rompvorm draagt bij aan een extra glij-oppervlak en stabiliteit onder helling. De toegepaste diepe T-kiel geeft de New D29 maximale stabiliteit met een zo laag mogelijk ballastgewicht. Er is gekozen voor dubbele roeren, om de boot onder alle omstandigheden, dus ook onder grote helling, bestuurbaar te houden, iets wat de New D29 ook bijzonder geschikt maakt voor solo zeilen.

De mast heeft door het uitgebouwde grootzeil geen achterstag, maar extreem gepijlde zalingen. Dit heeft mede de keuze voor een carbon mast bepaald, zodat de mast door de grote stijfheid langsscheeps niet te ver doorbuigt, bij een dwarsscheepse belasting. In de performance line is de uitschuifbare gennakerboom draaibaar en kan zodoende naar loef gevaren worden, zodat de New D29 met de gennaker meer ‘downwind’ kan varen. De onderdekse furler komt hierbij te vervallen.